Handleiding vir Intensiewe skaapboerdery

R300.00

Handleiding vir Intensiewe skaapboerdery, Sagte kopie, PDF dokument.

Description

Ekstensiewe skaapboerdery is onder druk van wee verskeie faktore. ʼn Toenemende Intensifisering van die bedryf vind plaas. As gevolg van hierdie verandering is daar ʼn al groeiende behoefte aan kennis aan intensiewe skaapboerdery. Die doel van hierdie handleiding is nie om ʼn volledige plan daar te stel nie, maar dit vorm ʼn praktiese basis waaruit hierdie onderwerp verder bespreek, beplan, nagevors en ontwikkel kan word. Ons poog om so ver as moontlik praktiese kennis weer te gee en geensins beskou ons onsself as kundiges op die gebied nie. Aangesien ons vanuit ʼn projekbestuur basis werk, gebruik ons dit as riglyn vir die bespreking.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Handleiding vir Intensiewe skaapboerdery”

Your email address will not be published. Required fields are marked *