Ooigesondheid is van kardinale belang

Ooigesondheid is van kardinale belang

Toe Manie en Karin Wessels van die Mamre Intensiewe Skaapboerdery by Frankfort hul skaapkudde van sowat 30 ooie wat per maand lam tot tussen 150 en 200 ooie wat per maand lam uitbrei, het hulle geweet dat hulle ’n ander liga betree wat bestuur betref.

Karin sê die voedingstatus van die ooie is die belangrikste bestuursaspek in die Mamre Intensiewe Lamstelsel (MILS), want ’n ooi in goeie kondisie is ’n gesonde ooi. “Boere moet verstaan dat ’n versnelde lamstelsel die ooi aan stres onderwerp wat sy nie in ’n ekstensiewe stelsel ervaar nie.

Continue reading “Ooigesondheid is van kardinale belang”
Intensiewe skaapboerdery met deurlopende aanwas

Intensiewe skaapboerdery met deurlopende aanwas

Nuwe Generasie skaapboere: 

Intensiewe skaapboerdery met deurlopende aanwas.

1. Wat is Intensiewe skaapboerdery?

In skaapboerdery in Suid Afrika word groter druk op produksie geplaas as gevolg van die hoër insetkostes. Dit kan aanleiding gee daartoe dat ‘n boer vasgevang word in ‘n “kostespiraal” wat slegs met hoër produksie oorkom kan word. Druk word op ‘n boerdery geplaas om winsgewendheid noukeurig te bestuur.   

Volgens die Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary is die definisie van “intensive farming” –“constituting or relating to a method designed to increase productivity by the expenditure of more capital and labour rather than by increase in scope” (Merriam-Webster, Incorperated,1999).

Volgens die HAT is die definisie van Intensiewe boerdery – “Waarby baie kapitaal en arbeid per eenheid oppervlakte bestee word” (Odendaal, Schoonees, Swanepoel, Du Toit & Booysen, 1981)

‘n Hoër uitset word verlang, dus meer lammers en/of meer wol. Produktiwiteit moet verhoog word van die skape, die hulpbron (plaas) en uiteraard ook van arbeid.

Continue reading “Intensiewe skaapboerdery met deurlopende aanwas”
Theme: Overlay by Kaira
Mamre, Frankfort, Free State,, South Africa
Select your currency
ZAR South African rand